Tervetuloa keskustelemaan kaupparekisterin kehittämismahdollisuuksista!

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan kaupparekisteriä koskevia kehittämistavoitteita ja yritysten rekisteröintiä koskevan lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmän tarkoituksena on kuulla sidosryhmien näkemyksiä kaupparekisterin yleisestä kehittämistarpeesta ja kehittämisen tavoitteista. Tätä tarkoitusta varten työryhmä on laatinut väliraportin, jossa hahmoteltuihin alustaviin kehitysehdotuksiin toivomme sinulta näkemyksiä! Työryhmän väliraportti löytyy työ- ja elinkeinoministeriön kaupparekisterisivulta.

Verkkokeskustelu 19.5.-17.6.2016

Verkkokeskustelu on jaettu kolmeen aihealueeseen. Keskustelun pohjaksi kullakin aihealueella on kaupparekisterityöryhmän alustavia ehdotuksia siitä, mihin suuntaan kaupparekisteriä voisi mahdollisesti kehittää. Ota kantaa työryhmän ehdotuksiin tai tuo keskusteluun oma ehdotuksesi kaupparekisterin kehittämiseksi!

Lisätietoja tästä.